+ Hội thảo chia sẽ bí quyết kinh doanh spa thành công.

+ Hội thảo giao lưu kỷ thuật tóc đương đại.

+ Demo sản phẩm mới trực tiếp tại sân khấu chính.

+ Hội thi trình diễn Nail & Tóc.

+ Hội thảo chuyên đề cùng các chuyên gia đầu ngành da liễu.

+ Chương trình ca nhạc, Giao lưu cùng văn nghệ sỹ, người nổi tiếng.