CANTHO BEAUTY SHOW

MẪU ĐĂNG KÝ
GIAO THƯƠNG

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm CANTHO BEAUTY SHOW 2023

Vui lòng hoàn tất phiếu đăng ký bên dưới và gửi về cho BTC.

    Thông tin chung: * Bắt buộc
    Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý được thêm vào danh sách gửi thư của chúng tôi và được gửi thông tin cập nhật về sự kiện này. Thông tin được cung cấp sẽ được giữ bí mật.
    contact me on zalo